יום א', כט’ בכסלו תשע”ח
לוח סיום יום הלימודים שנת התשע"ח
פורסם: 17:43 (29/08/17) יצחק רוטנברג
יום א יום ב יום ג יום ד יום ה יום ו
שכבה א 13:30 13:30 12:45 12:45 13:30 11:45
שכבה ב 13:30 13:30 12:45 12:45 13:30 11:45
שכבה ג 13:30 13:30 13:30 14:25 13:30 11:45
שכבה ד 13:30 14:25 13:30 14:25 13:30 11:45
כיתה ה1 13:30 15:10 15:10 14:25 13:30 11:45
כיתה ה2 13:30 15:10 14:25 13:30 15:10 11:45
כיתה ו1 15:10 15:10 14:25 14:25 14:25 11:45
כיתה ו2 14:25 15:10 13:30 15:10 15:10 11:45

http://www.yeshurun.ys.holonedu.org.il/BRPortal/br /P102.jsp?arc=1910251