יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
שעת קוד הבינלאומי
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קווים ותחנות של ההסעה לשנת הלימודים תשע"ט חברת ההסעות: תור שני – 03-9617444 מחלקת היסעים עיריית חולון - 03-5027399 נהגים של הסעות תשע"ט שם מס' קו מס' טלפון אהרון קו 1 052-2781498 מלווה -קלודין קו 1 054-7217875 אלון קו 3 054-3966990 איציק קו 4 054-2446624
קרא עוד...
כוכבי השבוע תשע"ז"לכל אחד ירושלים משלו".בית ספר ישורון מקיים תכניות שונות לחיזוק הקשר שלנו לירושלים לרגל 50 שנה לשחרור הר הבית והכותל.תלמידי ישורון נואמים לפני חבריהם מכיתות שונות ומספרים על הקשר שלהם לירושלים .
קרא עוד...
פרוייקט מוצל"ח ( מוכנות ומצויינות לקראת חטיבה) במתמטיקה.
קרא עוד...
פרוייקט חמ"צ (חונך מתמטי צעיר) במתמטיקה - תלמידים מלמדים תלמידים
קרא עוד...
קרא עוד...
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו