יום ד', כא’ בתמוז תשע”ט
דף הבית חזון בית ספרי דבר המנהל תקנון דבר הרב חדר מורים יצירת קשר.

תקנון בית ספר ממ"ד "ישורון" התשע"ט ביה"ס שם לו למטרה לפעול ליצירת אקלים בית-ספרי מיטבי המבטיח תחושת מוגנות, מגביר את תחושת השייכות ויוצר סביבה נעימה ומאפשרת לקהילת ביה"ס. מטרת התקנון להציג מסרים ברורים וחד-משמעיים המשקפים מדיניות אחידה המחייבת את כל באי בית הספר. הנושא כללי התנהגות בביה"ס מדרג התגובות להפרת הכללים סעיף 1 הגעה בזמן לבית הספר יש להגיע לכיתה עד השעה 8:00 . ביה"ס מקיים תורנות מורים החל מהשעה 7:45. אין השגחה של מורים לפני 7:45 . תלמיד השוהה במגרש הספורט החיצוני לפני כניסתו לביה"ס אינו באחריות ביה"ס. איחור ייחשב מוצדק רק לאחר הצגת אישור רפואי או אישור מההורים . אישור היעדרות מההורים מתקבל עד שלוש פעמים במחצית , בכל פעם ליום בודד. לאחר מכן ההיעדרות תחשב כהיעדרות לא מוצדקת. חזרה לבית הספר לאחר מחלה מחייבת אישור רופא. ע"פ חוזר מנכ"ל נסיעה לחו"ל רק באישור מנהל בית הספר. בכל מקרה היעדרות, השלמת החומר הנלמד באחריות התלמידים וההורים. הורים הנכנסים לשטח ביה"ס יפנו למזכירות בלבד ולא יכנסו לאזור הכיתות במהלך יום הלימודים . איחורים ירשמו במערכת הדיווח האינטרנטית . לאחר שלושה איחורים –תיערך שיחת בירור עם התלמיד והתלמיד ישלים את הזמן בסיום יום הלימודים או בהספקות על פי שיקול דעת הצוות החינוכי. לאחר חמישה איחורים – תיערך שיחת בירור עם התלמיד והתלמיד ישלים את הזמן בסיום יום הלימודים או בהספקות וידווח להורים . . מעבר לשמונה איחורים יוזמן התלמיד/ה והוריו לשיחה עם המחנכת . אם האיחורים ימשכו ההורים יוזמנו לשיחה עם גורמים נוספים בביה"ס ובמידת הצורך המידע יועבר לקצינת ביקור סדיר של העירייה. סעיף 2 הופעה ותלבושת בית ספר ההופעה בביה"ס מחייבת תלבושת אחידה: מכנסיים/חצאית ארוכים בצבע כחול- שחור – ג'ינס כהה . שרוולים באורך המתקרב למרפק . בנים: בקיץ ניתן ללבוש מכנס המכסה את הברך "ברמודה". בנות: חצאיות המכסות את הברך. 2. אין להופיע לביה"ס במכנסיים קצרים. 3. חולצה בגווני כחול, שחור , וירוק עם סמל ביה"ס. בימי שישי ובראש חודש חולצה לבנה. 4. בנים: כיפה וציצית. 5. אין להגיע לביה"ס בכפכפים או קרוקס. 6 תספורות: בנים – שיער קצר , לא צבוע וללא מדרגות , בנות – שיער אסוף. 7. אין לצבוע את ציפורני הידיים והרגלים . 8. האבות מתבקשים להגיע עם כיפה והאימהות בחולצה עם שרוולים. פעם ראשונה – רישום ביומן . פעם שנייה- רישום אצל המחנכת, שיחת בירור , וידוע ההורים . פעם שלישית- ההורים יוזמנו להביא תלבושת ובמידה שלא יביאו תלבושת , התלמיד יידרש ללמוד בכיתה חילופית וישלים את החומר הנלמד . במקרה של תספורת לא נאותה בפעם הראשונה תיערך שיחת בירור , ההורים יקבלו הודעה והתלמיד יידרש להגיע עם תספורת נאותה למחרת. במידה שהתלמיד לא יסדיר את תספורתו , יידרש ללמוד בכיתה חילופית . סעיף 3 התנהגות נאותה בזמן השיעורים 1. התלמיד יכין את הציוד הנדרש לשיעור ויניחו על השולחן בתחילת השיעור. 2. אין לפטפט במהלך השיעור. 3. אין לעסוק בדברים שאינם קשורים לשיעור. 4. בכניסת מורה לכתה התלמידים יעמדו לצד השולחן . 5. על התלמיד לדבר בנחת למורים ולחברים. 6. יש לכבד את הזולת. 7. 8. על התלמיד לבצע את המשימות הנדרשות על ידי הצוות החינוכי פעם ראשונה – רישום אצל המורה . פעם שנייה- רישום אצל המורה , שיחה עם התלמיד. פעם שלישית- רישום אצל המורה , שיחה עם התלמיד והודעה להורים . במקרים נוספים תיבחן השעיה תוך ביה"ס. סעיף 4 א. למידה והערכה 1. מבחן יכלול חומר שנלמד מאז המבחן האחרון ועד מועד המבחן החדש, אלא אם הודיעה המורה אחרת. 2. לא יינתנו שני מבחנים ביום אחד. 3. יש להודיע על מבחן ועל חומר המבחן לפחות שבוע ימים מראש. 4. על המורה לרשום את מועד המבחן בלוח המבחנים . 5. מבחן יוחזר לכל המאוחר אחרי שבועיים. 6. על המורה להתחשב באבחון של תלמיד הממליץ על דרך חלופית למבחן. (בע"פ או בכתב). תלמיד שנעדר מהבחינה אחראי לפנות למורה עם אישור רפואי ומכתב הורים בבקשה למועד מחודש . פעם ראשונה – המורה יתקשר להורי התלמיד . פעם שנייה -תלמיד הנעדר משני מבחנים ללא אישור רפואי, הוריו יוזמנו לשיחת בירור. סעיף 4 ב. הכנת שיעורי בית מטרות שיעורי הבית הם : תרגול החומר הנלמד, הרחבה והעמקה של הנושא, הכנה לקראת הנושא-השיעור הבא, ארגון נתונים, חקר, שינון וחזרה על החומר הנלמד, משימות של הערכה אלטרנטיבית, לחנך את התלמיד לאחריות, ארגון וקביעת סדר יום מתאים.באחריות המורה: לתכנן מראש את שיעורי הבית, לגוון בשיעורי הבית.לדאוג למשימות מדורגות שתאפשרנה לכל תלמיד לבצע אותן, להקצות זמן סביר בשיעור להסבר כתיבה והעתקה של שיעורי הבית, פעמיים במחצית לקחת משימה להערכה, לתת ציון שיהיה חלק מהציון במקצוע, לבדוק באופן קבוע ביצוע שיעורי בית, להיות בקשר עם ההורים בנוגע לשיעורי הבית. חובות התלמיד: 1. להעתיק למחברת המתאימה את שיעורי הבית. 2. לציין ביומן את שיעורי הבית. 3. לבקש מהמורה הסבר נוסף , במידה ולא הובנו השאלות/משימות. 4. לבצע בבית את שיעורי הבית באופן הטוב ביותר. 5. להגיע לשיעור עם שיעורי הבית. 6. לדווח למורה בתחילת שיעור במידה ולא הכין שיעורי בית. 7. להשלים ש.ב. במידה והגיע בלעדיהם או במידה ונעדר מביה"ס. דרכי תגובה: הכנת שיעורי בית באופן עקבי ומיטבי תוביל לחיזוק/משוב מיוחד הוקרה מצד המורה. כל פעם כשילד לא יכין שיעורי בית תתועד: פעם ראשונה-תיעוד במחברת התלמיד ואצל המורה. פעם שנייה –תיעוד במחברת התלמיד אצל המורה, תוך ציון פעם שנייה. פעם שלישית- כתיבת מכתב להורים ליידוע ובקשה לחתימת ההורים. מקרים נוספים של אי הכנת שיעורי בית באותו מקצוע יגררו הורדת ציון במקצוע . בכל מקרה תידרש השלמת שיעורי הבית שלא בוצעו. במקרה של אי הכנת שיעורי בית לאחר ידוע ההורים תופסק לילד שיגרה ו/או הוא יידרש להשלמת החומר הנלמד ולהשלמת שיעורי הבית. הודעה מראש על ביטול הפסקה אחת ביום או השלמת השיעורים בתום יום לימודים תועבר להורים מראש. סעיף 5 הפסקת אוכל ואירועים כיתתים 1. חובה להביא כריך ופרי להפסקת אוכל. 2. אין להביא ממתקים וחטיפים. 3. עם הצלצול יצא התלמיד לנטילת ידיים ובידו מגבת, יפרוס מפית ויניח את האוכל על המפית. 4. אין להסתובב בזמן הפסקת אוכל. 5. אין לאכול מחוץ לכתה. 6. באחריות התלמיד להצטייד בבקבוק מים ולמלא אותו בזמן ההפסקה בלבד. 7. באירועים בהם מוגש כיבוד לכלל התלמידים , יוגש מזון הנושא אישור כשרות בלבד . הבאת חטיפים: פעם הראשונה : המורה יידרש להחזיר את החטיף לתיקו . פעם שנייה: התלמיד דרש למסור את החטיף למורה ויחזיר אותו בסיום יום הלימודים. שיחה עם ההורים . פעם שלישית – החטיף יוחזר להורים בלבד. הסתובבות בזמן האוכל: פעם ראשונה- התלמיד יתבקש לחזור למקומו. פעם שנייה – התלמיד יקבל משימה בית ספרית לביצוע בהפסקה . סעיף 6 הפסקות, משחקי כדור ומגרשים 1. עם הצלצול להפסקה, יצא התלמיד לחצר בית הספר. 2. מותר לשחק רק עם כדור ספוג. כדור עור מותר רק במגרש. 3. התלמיד ישמע למורה התורן בהפסקה . 4. לתלמידי כתות ג-ו' אסור לשהות בחצר המיועדת לכתות א'-ב'. 5. המשחק במגרש הכדורגל לכתות ה'-ו' הוא בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. 6. אסור לטפס על הגדרות והמבנים שבחצרות. 7. משחקי כדור ספוג מותרים בחצר בלבד . 8. חלוקת המגרשים על ידי המורה לחנ"ג. כיתה שלא תכבד את תורנות המגרשים תורחק: הפרה אחת – ליום אחד. הפרה שנייה – ליומיים. בפעמים הנוספות – לשיקול דעתה של המורה לחנ"ג ומנהל ביה"ס. איחור לשיעור לאחר הפסקה עלול לגרום להשארת התלמיד בסוף יום הלימודיים. סעיף 7 רכוש חברים ורכוש ביה"ס פגיעה ברכוש בית הספר או ברכוש פרטי אסורה! פעם ראשונה- תתבצע שיחת הבהרה . פעם שנייה - תימסר הודעה להורים. תלמיד שישחית את רכוש הכלל או רכוש אישי (של תלמיד) יידרש לפיצוי הנזק עפ"י חומרת המעשה ושיקול דעתו של צוות בית הספר. סעיף 8 ספרי ההשאלה חובה לעטוף את ספרי הלימוד- זכרו הספרים הם בהשאלה. חובה להגיע עם ציוד נדרש לכל שיעור. תלמיד/ה שיחזיר בסוף השנה ספר קרוע או בלוי יחויב בתשלום מלא עבור רכישת ספר חדש. סעיף 9 טלפונים ניידים ומכשירי שמע טלפונים ניידים ומכשירי שמע חייבים להיות כבויים במהלך כל יום הלימודים כולל בזמן ההפסקות . כל הודעה הכרחית ודחופה מצד הורים או תלמידים תעבור דרך המזכירות. שימו לב! אנו ממליצים לא להביא מכשיר נייד. ההנהלה וצוות ביה"ס, אינם אחראים על גניבה או כל נזק שייגרם למכשיר שהובא לביה"ס ! פעם ראשונה – התלמיד יידרש לכבות את המכשיר , שיחת בירור. פעם שנייה- לקיחת המכשיר והעברתו להנהלת ביה"ס, שיחת בירור, החזרת המכשיר בסוף היום. פעם שלישית – החזרת המכשיר להורים בלבד. סעיף 10 סביבה נקייה ומטופחת 1. יש לשמור על סביבה נקייה ומטופחת במרחבי ביה"ס. 2. אין להשליך לכלוך בכתה או בשטח ביה"ס 3. אין לכתוב על שולחנות וכסאות בית הספר . 4. תורני הכתה אחראים על ניקיון הכתה וסדורה במהלך ההפסקה. 5. התורנים לא יעזבו את הכתה במהלך כל ההפסקה. 6. בסוף יום הלימודים ירים התלמיד את כיסאו גם אם הוא לא נמצא בכיתת האם. פעם ראשונה- התלמיד ינקה ע"ח הפסקה ויידוע ההורים. פעם שנייה- התלמיד ינקה בסיום יום הלימודים ויידוע ההורים. סעיף 11 הסעות 1. ילד הנוסע בהסעה, חייב לחזור בהסעה אא"כ הביא אישור מהוריו. 2. אסור לצרף חבר שאינו בהסדר ההסעות להסעה. 3. את הדרך להסעה וממנה יש ללכת רק על גבי המדרכה. התנהגות לא הולמת בהסעה: פעם ראשונה ,התלמיד יוזמן לשיחה. פעם שנייה : הזמנת הורים פעם שלישית: איסור שימוש בהסעה למשך שבוע ימים. סעיף 12 אלימות – "חוק בל יעבור" בכל מקרה של אלימות יתקיים בירור של צוות בית הספר והדבר יבוא לידי ביטוי בתעודה ובתיק האישי. אפס סובלנות לאלימות- בית הספר מהווה בית ומקום מוגן לכל הנכנס בשעריו . אלימות היא התנהגות המסכנת את שלומו הגופני או הנפשי של הזולת. לא תתקבל בביה"ס: התנהגות אלימה מכל סוג שהיא המסכנת את מוגנותו של התלמיד או של הזולת: הכאה, בעיטה, יריקה, השלכת חפצים, הבאת חפצים העלולים לשמש כלי נשק (אולר, מצית, סכין וכיו"ב) מתוך כוונה או מתוך חוסר שיקול דעת. במקרים של אלימות חוזרת ונשנית תתכנס וועדה בעיריית חולון שתחליט על המשך הלימודים בביה"ס. במקרה אלימות ראשון –שיחה עם התלמיד/ה ,מכתב ידוע להורים ודיווח ביומן- סמארטסקול באירוע שני של אלימות מצד התלמיד –, השעייה לכיתה מקבילה והכנת עבודה הקשורה לנושא אלימות שתוגש למחנכת ותוצג בפני תלמידי הכיתה. זימון הורים לשיחה . באירוע שלישי של אלימות- השעייה ליום אחד מביה"ס. במידת הצורך ,השעייה מיידית ביידוע ההורים ושיחה וזימון ההורים לשיחה. בנוסף יצטרך התלמיד/ה להכין עבודה נוספת. באירוע רביעי של אלימות- השעייה ליומיים וחזרת התלמיד/ה לביה"ס לשיחה עם הצוות הטיפולי ומנהל ביה"ס. במקרה של אלימות חריגה , יופעל שלב רביעי באופן מידי סעיף 13 אלימות מילולית – "חוק בל יעבור" בכל מקרה של אלימות יתקיים בירור עם צוות בית הספר. אלימות מילולית היא התנהגות המסכנת את שלומו ומוגנותו הנפשית של הזולת. אין לקלל, להשפיל, להסית, להחרים מתוך כוונה או מתוך חוסר שיקול דעת. תלמיד שינהג באלימות מילולית כמו: איום, חרם, נידוי, סחיטה, השפלה,לעג מתמשך - יינקטו נגדו צעדים בדומה לאלימות פיזית. במקרה ראשון של אלימות מילולית–זימון התלמיד/ה לשיחה חינוכית וכתיבת מכתב התנצלות לנפגע. במקרה שני של אלימות מילולית – שיחה נוספת עם התלמיד/ה ומכתב ידוע להורים עם העתק לתיק אישי.