יום ד', ז’ בתמוז תשע”ח
כיתות ה' בהנחייתה של המורה שרית שכטר השתתפו בטקס יום השואה כדי להנציח את 6,000,000 הנספים,

*וידאו:3305237-kVhEtGhfXk&4-VIDEO-00000326.mp4*

 
 
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
תכני לימוד
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו