יום ד', י’ בתשרי תשע”ט.
כיתות ה' בהנחייתה של המורה שרית שכטר השתתפו בטקס יום השואה כדי להנציח את 6,000,000 הנספים,

*וידאו:3305237-kVhEtGhfXk&4-VIDEO-00000326.mp4*

 
 
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו