יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
מנהל החמ"ד מציע לכל תלמידי החמ"ד בכל בתי הספר ברחבי הארץ יסודי ועל יסודי- אתר מקוון המיועד רק לתמידים. כל תלמיד בחמ"ד יכול להיכנס למגוון פעילויות לימודיות חינוכיות וערכיות. לעסוק באתר זמן רב בלמידה והתקדמות אישית בעצמו.

מנהל החמ"ד מציע לכל תלמידי החמ"ד בכל בתי הספר ברחבי הארץ יסודי ועל יסודי- אתר מקוון המיועד רק לתמידים. כל תלמיד בחמ"ד יכול להיכנס למגוון פעילויות לימודיות חינוכיות וערכיות. לעסוק באתר זמן רב בלמידה והתקדמות אישית בעצמו.באתר המקוון של תלמידי החמ"ד ישנם תחרויות החמ"ד במגוון נושאים: צילום ואמנויות, איחוד ירושלים, מורשת השואה, כתיבת סיפורים, מתמטיקה ועוד.באתר המקוון של תלמידי החמ"ד ניתן לתרגל מתמטיקה ואנגלית בכל כיתות היסודי, להיכנס למערכת משרד החינוך להזמנת מורים פרטיים ברשת במגוון מקצועות בעל יסודי.באתר המקוון של תלמידי החמ"ד ניתן להיכנס לתכנים באישור ובשיתוף החמ"ד ללימוד משותף להורים וילדים בנושאים: משנה יומית, לימוד שבועי מיוחד לרגל חמישים שנות איחוד ירושלים.לינק לאתר: http://hemed.org.ilחלק מהפעילויות באתר מלווים בפרסים לתלמידים הן על השתתפות והתמדה והן על הצטיינות!

 
 
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו