יום ד', י’ בתשרי תשע”ט.

מטרת התכנית היא: · אהבת התורה. · ידיעת התורה- היכרות עם הפסוקים והמדרשים בדרך חוויתית ומועילה. · היכרות עם טעמי המקרא, ניגון וקריאה נכונים בתורה. · העשרת עולמם של הילדים מבחינה פדגוגית, חברתית ושפתית.

 
....
.
 
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו