יום ד', י’ בתשרי תשע”ט.

ביום שלישי התקיימה חלוקה מטעם "גרעין יצחק" לראש השנה לכ-55 משפחות נזקקות. תלמידינו התגייסו למשימה והגיעו אחר הצהריים לסניף בני עקיבא על מנת לארוז מצרכים ולחלקם. יישר כח ל: שלו מוצה מכיתה ו' איתי ליברטי חנה עקיבא אוריה חמיאס מכיתה ד'

 
 
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו