יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.

שילוב התקשוב בהוראה ובתכנית מעברים בית ספרנו "ישורון" נכנס לעידן חדש . כיתות רבות מתוקשבות ושיעורים רבים מתבצעים באופן מקוון. במסגרת תכנית מעברים ,מתבצעות פעילויות רבות וכל מורי בית הספר לוקחים בה חלק פעיל . על מנת להקל את המעבר מן הגן לבית הספר, חונכים תלמידי כיתות ו' את ילדי הגנים . הדבר בא לידי ביטוי בשילובם של התלמידים בפעילויות השונות . במסגרת יום השפה הוזמנו ילדי הגן לבית ספרנו ,ותלמידי כיתות ו 'בהנחית המחנכת ורכזת התקשוב המורה אברהמי סיגלית ,יזמו מפגש מקוון .כל תלמיד חנך שני ילדי גן וסייע בידם לשנן מתוך האתרים אשר נרכשו על ידי בית הספר, את האותיות וכן את רזי השפה העברית . צוות הגן והורים לילדי הגן אשר נכחו בפעילות ,התרשמו מאוד מן העשייה הבית ספרית המחנכת לעצמאות בלמידה תוך שימוש באמצעים מקוונים , יוצרת ומטפחת קשרים חברתיים בין תלמידי בית הספר לבין ילדי הגן . מירי ליאון רכזת מעברים

 
 
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו