יום ד', ד’ בטבת תשע”ט.
פרוייקט מוצל"ח ( מוכנות ומצויינות לקראת חטיבה) במתמטיקה.

להורים ולתלמידים שלום רב! בשעה טובה ומוצלחת החל בבית ספרינו פרוייקט מוצל"ח ( מוכנות ומצויינות לקראת חטיבה) במתמטיקה. הפרוייקט מיועד לתלמידי כיתות ו' בעלי הישגים גבוהים בתחום המתמטי ונועד לתת מענה לכישורים המתאימים לתלמידים אלו ולהכשירם בהצלחה לקראת שנת הלימודים הבאה בה ילמדו התלמידים בכתה ז'. מטרות הקורס הוראת נושאים בהתאם לתוכנית הלימודים של כתה ז'.הקניית ידע בתחום המתמטי הכולל מושגי יסוד, הסכמים וחוקי חישוב.פיתוח החשיבה המתמטית אצל התלמיד תכני הקורס חוקיות בסדרותמשתנים וביטויים אלגברייםכינוס איברים דומיםסדר פעולות חשבון וחוקי חשבוןהמספרים המכוונים והפעולות בהםמשוואותשאלות מילוליות בתקווה כי פרוייקט מוצל"ח זה יהווה מנוף להצלחתם של תלמידינו היקרים בשנה זו והן בשנים הבאות, מאחלת רכזת ויוזמת הפרוייקט - המורה אברהמי סיגלית.

 
 
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו