יום ב', יג’ באדר א' תשע”ט.

. 1. "בכל דרכיך דעהו" . משלוי ג' ו'. חינוך למצוות . בית ספר ישורון יקנה חינוך יהודי דתי לקיום מצוות מתוך שמחה, סובלנות ומתוך ראיית התורה כתורת חיים. 2. "ואהבת לרעיך כמוך " ויקרא יט, יח, חינוך לאהבת הזולת ודרך ארץ בית ספר ישורון יחנך לאהבת האדם, לקבלת הייחודיות שבכל אחד, למידות טובות באמצעות דוגמה אישית והצבת גבולות מתוך אהבה וכבוד הדדי. 3. "עולם חסד יבנה" תהילים כ"ה- בי"ס קהילתי בית ספר ישורון יטפח בתלמידיו תחושת שייכות ומחויבות, אחריות ומעורבות . בית ספר ישורון יחנך לנתינה ולעשייה ציונית וחברתית במעגלים מתרחבים, ויפעל לפתח אצל תלמידיו את הקשר לבית ספר ישורון , לקהילה ולעיר. 4. "חנוך לנער על פי דרכו" משלי כ"ב ו'-בי"ס אומנותי בית ספר ישורון ייצור מגוון הצעות לביטוי אישי ולפיתוח הכישרונות האומנותיים של תלמידים ויציב אתגרים לפיתוח הסקרנות מתוך התייחסות לעולמו הפנימי של כל תלמיד ומתוך אמון ביכולותיו. 5. "לעבדה ולשמרה " בראשית ב',ט"ו - בי"ס ירוק בית ספר ישורון יחנך לשימוש של משאבי הטבע מתוך אחריות סביבתית ושמירה על המשאבים לטובת הדורות הבאים (קיימות) . 6. "יגעת ומצאת תאמין" פרקי אבות. – חינוך למצוינות בית ספר ישורון יטפח את המצוינות בתחום הלימודי, ובתחומי הייחודיות שלו, התורני,הערכי , האומנותי והמדעי . 7. שימוש נבון בטכנולוגיה . בית ספר ישורון יוביל את תלמידיו ואת קהילתו לשימוש מושכל בכלים טכנולוגיים מתקדמים .

 
 
תכני לימוד
" והאר עינינו בתורתך " " והגית בו יומם ולילה"
מצעד הספרים
תמונות
סרטונים
קרן קרב
חוגים קהילתיים
למידה בשעת חירום
מועצת תלמידים
קישורים מומלצים
ישורון בתקשורת
עתי"ד
פעילות הורים
"על שלושה דברים העולם עומד ...ועל גמילות חסדים "
פעילות חברתית
מקצועות לימוד
אתרי הכיתות
גלישה בטוחה
דבר הרב
הבוגרים שלנו